Organisatieontwikkeling

Onze ambities Gezond Leven en de ingrijpende veranderingen in de maatschappij vragen om andere vormen van samenwerken en organiseren. Maastricht UMC+ wil bouwen aan een daarbij passende organisatie en cultuur.

Onze strategie vraagt van ons dat wij 'een leven lang leren' en ons continu blijven verdiepen in verbetermogelijkheden, nieuwe behandelmethoden, technologieën en service-modellen, vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en actief betrokken zijn bij innovatief onderwijs en opleidingen. Ook wordt verwacht dat wij in een steeds veranderende omgeving vaardig zijn in het oplossen van complexe problemen, kritisch denken, creatief en empathisch zijn, netwerken en samenwerken. Dit vraagt een andere cultuur én organisatie inrichting. De eerste contouren daarvan zijn duidelijk. Stap voor stap werken we samen aan alle onderdelen waarbij we oog hebben voor het samenwerkend geheel en de complexe dynamiek tussen het gedrag én de verandering in processen, systemen en structuren.

Koersdocument

Lees meer in ons koersdocument Gezond Leven 2025

Sluit de enquête