We willen excellente zorg bieden die betaalbaar is en toegankelijk blijft, ook in de toekomst. Dat doen we onder meer door (eu-)regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere ziekenhuizen, kennisinstituten en zorginstellingen, zoals de Uniklinik RWTH Aachen, Zuyderland (de gefuseerde ziekenhuizen van Sittard en Heerlen), expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen CIRO+, epilepsie-expertisecentrum Kempenhaeghe, revalidatiekliniek Adelante en centrum voor geestelijke gezondheid Mondriaan. Samen werken we aan innovatieve oplossingen om de zorg efficiënter in te richten en onnodige kosten te vermijden.

Een voorbeeld van nieuwe vormen van zorg en samenwerking zijn de Stadspoli's. Specialisten van het Maastricht UMC+ houden er, buiten de muren van het ziekenhuis, spreekuur voor patiënten die door hun huisarts verwezen zijn. De Stadspoli's vormen een onderdeel van het project Blauwe Zorg. Daarin onderzoeken het Maastricht UMC+, ZIO (eerstelijns zorgorganisatie Zorg in Ontwikkeling), Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar VGZ of ziekenhuiszorg dichter bij de burger georganiseerd kan worden. Met als uitgangspunt: dezelfde kwalitatief goede zorg tegen een lagere prijs.

Maastricht UMC+ maakt onderdeel uit van de Brightlands Maastricht Health Campus. De campus is dé beoogde hotspot voor medische biotechnologie. De gehele gezondheidsketen én de gehele onderzoeksketen komen hier aan bod met speciale aandacht voor hart- en vaatziekten en neurowetenschappen. Thema's als welzijn, gezondheidsbeleid, ouder worden, levenslang leren en risico-inventarisatie staan centraal. Meer op www.brightlands.com.
De Brightlands Maastricht Health Campus maakt onderdeel uit van de de Kennis-As Limburg, een ambitieus strategisch programma gericht op de duurzame economische ontwikkeling van Limburg. Lees meer

Binnen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zetten we ons in voor versterking van de onderlinge samenwerking tussen de Nederlandse universitair medische centra (umc's). Meer op www.nfu.nl.

Stadspoli
Blauwe Zorg Samen op weg naar duurzame zorg

Met Blauwe Zorg willen we duurzaamheid binnen de gezondheidszorg bewerkstelligen.

Lees verder

Een ambitieus strategisch programma dat binnen tien jaar de bestaande en nieuwe campussen in Maastricht, Geleen, Venlo en Parkstad moet verbinden tot één internationaal kenniscentrum op het gebied van onder meer biomaterialen en innovatieve gezondheidszo

Lees verder
Sluit de enquête