Het Maastricht UMC+

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht.

Wij onderscheiden ons nationaal en internationaal door niet alleen te focussen op gezondheidsherstel, maar ook op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Onze kerntaken zijn – naast topreferente en topklinische patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding, en valorisatie.

Maastricht UMC+ voert ook basiszorg uit voor stad en omgeving. Daarmee zijn wij bij uitstek geëquipeerd om, in samenwerking met netwerkpartners, zorg van de nulde tot en met de derde lijn uit te voeren en zo de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Maar ook om de effecten van nieuwe zorgmodellen te onderzoeken. Ons onderwijs kenmerkt zich door de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak, waarbij kennisoverdracht plaatsvindt aan de hand van casuïstiek.

Hoofdingang
Onze missie

Verlening van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Beter door meer kennis
Onze waarden
  • Toonaangevend in onze zorg, ons onderzoek en onderwijs
  • Gedreven in ons streven naar excellentie
  • Empathisch in onze relaties
  • Verbindend voor onze omgeving
Onze visie

Maastricht UMC+ is continu bezig met het vernieuwen van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. We werken samen en leggen verbindingen om onze gezamenlijke ambities te realiseren: innoveren voor de gezonde bevolking en een duurzame gezondheidszorg.

Animatie Maastricht UMC+ Gezond Leven
Onze strategie

Wij werken samen aan onze strategische koers Gezond Leven aan de hand van vier programmalijnen. Deze bieden iedereen de ruimte om vanuit de eigen context een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke ambities.

Koersdocument Gezond Leven 2025

Wij hebben onze koers aangescherpt en verwoord in dit document Gezond Leven 2025. Daarmee bouwen wij voort op onze strategie Gezond Leven 2020 uit 2015. Het betreft geen grote koersverandering, wel een verdere verdieping en uitwerking van de reeds ingezette strategie.

Al meer dan tien jaar werken wij in Maastricht aan gezondheid in bredere zin. Zo gaven we in ons visiedocument 'Heel de mens' (2010) aan onze aandacht niet alleen te richten op het gezond maken van de zieke mens, maar ook op het ontwikkelen van kennis van en kunde over factoren die gezondheid beïnvloeden.

Aan onze sterke positie in gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering bouwen we vol overtuiging verder. Lees meer in ons koersdocument Gezond Leven 2025. Het koersdocument is ook beschikbaar in het Engels. Lees hier de Engelse versie Health Living 2025.

Koersdocument
Sluit de enquête