Het Maastricht UMC+

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht.

Wij onderscheiden ons nationaal en internationaal door niet alleen te focussen op gezondheidsherstel, maar ook op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Onze kerntaken zijn – naast topreferente en topklinische patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding, en valorisatie.

Maastricht UMC+ voert ook basiszorg uit voor stad en omgeving. Daarmee zijn wij bij uitstek geëquipeerd om, in samenwerking met netwerkpartners, zorg van de nulde tot en met de derde lijn uit te voeren en zo de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Maar ook om de effecten van nieuwe zorgmodellen te onderzoeken. Ons onderwijs kenmerkt zich door de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak, waarbij kennisoverdracht plaatsvindt aan de hand van casuïstiek.

Hoofdingang
Onze missie

Verlening van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Onze visie

Maastricht UMC+ is continu bezig met het vernieuwen van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. We werken samen en leggen verbindingen om onze gezamenlijke ambities te realiseren: innoveren voor de gezonde bevolking en een duurzame gezondheidszorg.

Beter door meer kennis
Onze waarden
  • Toonaangevend in onze zorg, ons onderzoek en onderwijs
  • Gedreven in ons streven naar excellentie
  • Empathisch in onze relaties
  • Verbindend voor onze omgeving
Gezond Leven 2025 (en nadere inkleuring)

De strategische koers van het Maastricht UMC+ is vastgelegd en verwoord in het document Gezond Leven 2025. In het licht van actuele ontwikkelingen is in 2023 de strategie verder aangescherpt en verwoord in Gezond Leven - nadere inkleuring

We leggen ons als universitair medisch centrum toe op de behandeling van patiënten met een academische, hoog-complexe zorgvraag én we zijn verantwoordelijk voor het aanbod van basiszorg voor de patiënten uit onze regio. Wij hebben een brede blik op gezondheid en kijken verder dan alleen ziekte. Onze positie in preventie en gezondheidsbevordering is sterk. Leefstijl, fysieke en sociale omgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Ook hebben wij aandacht voor kwaliteit van leven, zingeving en ethiek. Onze kerntaken zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding en valorisatie vullen wij in vanuit dit integrale perspectief. De behoeften en prioriteiten van de bevolking zijn hierbij leidend.

gezond leven inkleuring
Sluit de enquête