Belangrijke maatschappelijke thema's voor een gezonde(re) regio

Een aantal partners uit de regio, betrokken bij tal van initiatieven, stellen in december een aantal belangrijke maatschappelijke thema's voor de regio met elkaar vast.

Sociaal-economische gezondheidsverschillen
Groepen mensen in onze regio leven jaren korter en in minder goede gezondheid dan andere groepen. We willen deze sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen. We willen dat de toekomstige generatie gezonder opgroeit dan de huidige. Welke kennis- en innovatievragen helpen deze doelen dichterbij te brengen?

Vergrijzing
Er wonen steeds meer en steeds oudere mensen in onze regio, en dat leidt tot een steeds grotere en complexere zorgvraag. Tegelijk is er tekort aan verplegend en verzorgend personeel. We willen dat ouderen zo lang als mogelijk thuis kunnen wonen met passende zorg en ondersteuning. We willen dat minder ouderen zich eenzaam voelen. En we willen mantelzorgers en burgerinitiatieven onderdeel laten zijn van de zorg. Welke kennis- en innovatievragen helpen om de zorg voor ouderen goed te organiseren?

Betaalbaarheid
De kosten van de zorg nemen toe, voor de maatschappij en voor mensen individueel. We willen de zorg betaalbaar houden in onze regio. We willen kostenverhogende prikkels wegnemen en onnodige medicalisering voorkomen. Welk kennis- en innovatievragen helpen om de kosten van zorg en ondersteuning in de regio te beteugelen?

Zorgorganisatie
Kwetsbare patiënten, zoals chronisch zieken en jongeren met geestelijke problemen, kunnen vaak niet verwezen worden naar de juiste zorg. We willen meer samenhang in het aanbod van zorg en ondersteuning. We willen dat er minder loketten zijn voor zorg en ondersteuning, en willen hierin samenwerken met zorgaanbieders, inkopers en burgers. Welke kennis- en innovatievragen helpen de versnippering tegen te gaan?

Sluit de enquête