Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Maastricht UMC+ de Universiteit Maastricht UM Zuyd Hogeschool duurzame economische ontwikkeling Limburg strategisch programma Kennis-As Limburg Campus Binnenstad Maastricht
Sustainability krijgt in Venlo onder andere vorm door de ontwikkeling van nieuwe productiemethoden voor plantaardige olies, gezonde voeding, energiebesparing en -productie en de logistiek. Op Chemelot wordt gewerkt aan de omslag naar een Biobased Economy, duurzame productiemethoden en nieuwe businessmodellen. In Maastricht staat duurzaamheid en duurzame financierbaarheid van de zorg, de maatschappelijke impact van duurzaamheid en ethische kwesties rondom duurzaamheid centraal. Zuyd Hogeschool draagt vanuit het lectoraat Duurzaamheid bij aan de discussie over sustainability.

Onderzoekers aan het woord

"Omslag naar kennisintensieve regio"
"Investeren in kennis en onderwijs en het verbinden van deze aan bedrijfsleven en overheden zijn nodig voor Limburg om de omslag naar een kennisintensieve regio te maken. De Kennis-As Limburg maakt de triple helix-samenwerking compleet. De voortdurende ontwikkeling van kennis en onderwijs is onmisbaar om een innovatief ecosysteem te creëren waarin we gezamenlijk bouwen aan de toekomst van Limburg. Kennisinstellingen zijn van nature meer gewend om grensoverschrijdend samen te werken. Door de Kennis-As Limburg moeten ook kennisinstellingen van buiten Limburg zoals in Aken, Leuven, Eindhoven en Eindhoven aangehaakt worden op de campussen en andere ontwikkelingen in Limburg. Bovendien intensiveert de Kennis-As Limburg de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten."
Twan Beurskens, gedeputeerde Economische Zaken en Grondbedrijf Provincie Limburg.

"Spannend en verrijkend"
"Voor de Provincie betekent de Kennis-As Limburg samenwerken aan de versterking van de economie van Limburg. Samenwerken vanuit partnerschap, waarin we rollen los laten. Deze nauwe samenwerking is nieuw, soms schuurt het, maar meestal is het spannend en verrijkend. We leren elkaar kennen en begrijpen. Dat legt een basis voor een duurzame en hechte band. Het betekent ook scherp kiezen voor zaken die we wel doen en die we niet doen."
Theo Bovens, gouverneur Provincie Limburg.

"Gouden kansen"
"Goed personeel is de kurk waarop elk bedrijf drijft. De komende jaren valt er een goed inkomen te verdienen in de techniek. Immers, daar is veel vraag. Samen met onderwijs en bedrijfsleven werken we hard om hier op in te spelen, onder andere door de twee techniekpacten. De uitbouw van de Kennis-As Limburg biedt gouden kansen als alle partners hier de komende tien jaar consequent in investeren."
Bert Kersten, gedeputeerde Arbeidsmarkt en Onderwijs, Duurzaamheid en Energie Provincie Limburg.

Sluit de enquête