De Ondernemingsraad (OR) van het Maastricht UMC+ behartigt de (collectieve) belangen van de medewerkers, maar verliest daarbij het bedrijfsbelang niet uit het oog. De OR houdt zich bezig met ziekenhuisbrede en strategische vraagstukken, en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Voor de behandeling van bepaalde onderwerpen heeft de OR vaste commissies, te weten:

  • de Commissie Sociaal Beleid,
  • de Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu,
  • de Commissie Financiën & Strategie,
  • de Commissie Communicatie,
  • de Verkiezingscommissie en
  • de Agendacommissie.

De OR telt 21 leden. De zittingstermijn is 4 jaar.
Naast de OR zijn er op decentraal niveau zogeheten Onderdeelcommissies (OC's) ingesteld. Van de OC-leden wordt verwacht dat zij op een positief kritische manier invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van hun organisatieonderdeel. Elke RVE (Resultaatverantwoordelijke Eenheid), stafdirectoraat en stafdienst waar meer dan 50 mensen werken, heeft een eigen OC. De zittingstermijn van de OC-leden is 4 jaar.

Sluit de enquête