Missie, visie en strategie

Partner in netwerken

Om onze ambities met betrekking tot inhoudelijke specialisatie en gerichte vernieuwing waar te kunnen maken werken wij samen met vooraanstaande partners, nationaal en internationaal. Allianties bevorderen verdere ontwikkeling van onze topreferente functie. We nemen het voortouw als academische motor in regionale samenwerking en netwerkvorming, wat leidt tot maatschappelijke en economische valorisatie.

NetwerkDe zorg verschuift meer naar de eigen omgeving van de patiënt en wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn steeds vaker onderdeel van transmurale en regionale netwerken en initiatiefnemer in de totstandkoming daarvan. Zo kan elke patiënt rekenen op de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste professional en op het juiste moment. Patiënten ontvangen bij verschillende zorgprofessionals delen van hun behandeling. Maastricht UMC+ legt zich nog meer dan voorheen toe op zijn academische rol en topreferente functie. Het fungeert als regionale kennishub in een netwerk dat is samengesteld op basis van complementariteit, verscheidenheid en verwevenheid van partijen.

In het voorjaar van 2019 heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het plan “Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio” opgesteld. Dit plan is erop gericht dat UMC’s als academische motor in de regio netwerken opzetten voor een gezonde regio. Daarin wordt samen met burgers, patiënten, private partijen en zorg- en kennisinstellingen gewerkt aan innovatie. Dat begint met het inventariseren van de belangrijkste uitdagingen van de regio. Vervolgens worden regionale kennis- en innovatie-agenda’s voor gezond leven en zorg opgesteld.

Wat vindt u van deze pagina?