Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over MUMC+

Maastricht UMC+ in cijfers

Het Maastricht UMC+ is het samenwerkingsverband tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht.

Het Maastricht UMC+ telt*:

 • 715 bedden waarvan 60 Intensive Care-bedden, waarvan 10 voor de Pediatrische IC-unit en 23 voor de Neonatologie IC-unit)
 • 27 operatiekamers waarvan 16 Klinische OK’s, 4 Dagcentrum OK’s, 3 Poliklinische OK’s en 4 OK’s voor Oogheelkunde
 • 21.942 opnamen per jaar
 • 7,2 dagen gemiddelde verblijfsduur
 • 156.960 verpleegdagen
 • 19.018 dagbehandelingen per jaar
 • 305.971 poliklinische consulten excl. spoedeisende hulp
 • 112.665 consulten op afstand
 • 26.919 SEH/EHH-consulten
 • 6.358 medewerkers azM (4.718 fte)
 • 1.685 medewerkers FHML (in fte)
 • 5.535 Ingeschreven studenten
 • 2.268 Nieuwe studenten (waarvan 1.197 Bachelors en 1.071 Masters)
 • 216 promoties
 • 120 bedrijven op de campus 

Cijfers ultimo 2020
 

Jaardocumenten 

Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over hun prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Zij doen dit in de vorm van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en een Jaarrekening op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Jaarverantwoording in de zorg. Hier vindt u ons 'Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2020' en onze 'Jaarrekening 2020', evenals eerdere documenten van het Maastricht UMC+. Vul academisch ziekenhuis Maastricht en het betreffende jaartal in.

Bekijk onze ANBI-gegevens

Hoofdingang
Sluit de enquête