Maastricht UMC+ in cijfers

Het Maastricht UMC+ is het samenwerkingsverband tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht.
Het Maastricht UMC+ telt*:
 • 715 bedden waarvan 60 Intensive Care-bedden, waarvan 10 voor de Pediatrische IC-unit en 23 voor de Neonatologie IC-unit)
 • 27 operatiekamers waarvan 16 Klinische OK’s, 4 Dagcentrum OK’s, 3 Poliklinische OK’s en 4 OK’s voor Oogheelkunde
 • 22.432 opnamen per jaar
 • 7,4 dagen gemiddelde verblijfsduur
 • 166.515 verpleegdagen
 • 18.496 dagbehandelingen per jaar
 • 346.167 poliklinische consulten excl. spoedeisende hulp
 • 144.520 consulten op afstand
 • 28.672 consulten Spoedeisende Hulp (SEH)
 • 6.457 medewerkers azM (4.798 fte)
 • 1.705 medewerkers FHML (in fte)*
 • 5.595 Ingeschreven studenten*
 • 2.061 Nieuwe studenten (waarvan 1.1717 Bachelors en 890 Masters)*
 • 284 promoties*
 • 120 bedrijven op de campus 

Cijfers 2021 (behalve de cijfers met een *, deze cijfers zijn van 2022)
 

Jaardocumenten 

Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over hun prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Zij doen dit in de vorm van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en een Jaarrekening op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Jaarverantwoording in de zorg. Hier vindt u ons 'Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2020' en onze 'Jaarrekening 2020', evenals eerdere documenten van het Maastricht UMC+. Vul academisch ziekenhuis Maastricht en het betreffende jaartal in.

Bekijk onze ANBI-gegevens

Hoofdingang
Sluit de enquête