Over Maastricht UMC+

Maastricht UMC+ in cijfers

Het Maastricht UMC+ is het samenwerkingsverband tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht.

Het Maastricht UMC+ telt*:
Bed

 • 715 bedden waarvan 60 Intensive Care-bedden, waarvan 10 voor de Pediatrische IC-unit en 23 voor de Neonatologie IC-unit)
 • 26 operatiekamers waarvan 15 Klinische OK’s, 4 Dagcentrum OK’s, 3 Poliklinische OK’s en 4 OK’s voor Oogheelkunde
 • 26.408 opnamen per jaar
 • 7,1 dagen gemiddelde verblijfsduur
 • 187.586 verpleegdagen
 • 21.280 dagbehandelingen per jaar
 • 450.986 poliklinische consulten excl. spoedeisende hulp
 • 28.860 SEH/EHH-consulten
 • 7.424 medewerkers (waarvan 5.566 azM en 1.858 FHML)
 • 6.240 medewerkers in fte (voltijdsbanen, waarvan 4.695 azM en 1.545 FHML)
 • 5.252 Ingeschreven studenten
 • 2.309 Nieuwe studenten (waarvan 1.035 Bachelors en 1.004 Masters)
 • 236 promoties
 • 103 bedrijven op de campus 

 

*ultimo 2017

Jaardocumenten 

Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over hun prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Zij doen dit in de vorm van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en een Jaarrekening op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarverantwoordingindezorg.nl. Hier vindt u ook eerdere documenten van het Maastricht UMC+. Vul academisch ziekenhuis Maastricht en het betreffende jaartal in. Bekijk hier ons Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2017. Bekijk hier onze Jaarrekening 2017.

Jaardocumen MUMC+ 2017Bekijk ook ons Jaardocument 2017 In dit jaardocument vindt u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht UMC+ over het jaar 2017. Hoewel dit jaardocument de rechtspersoon azM betreft, hechten wij er aan, gezien de grote verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+ te hanteren. 

Bekijk onze ANBI-gegevens

Wat vindt u van deze pagina?