Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Partner in netwerken

Maastricht UMC+ met en voor de gezonde regio

Tekst

Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio

In het voorjaar van 2019 heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het plan "Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio" opgesteld. Dit plan is erop gericht dat UMC's, als academische motor in de regio, netwerken opzetten voor een gezonde regio. Daarin wordt samen met burgers, patiënten, private partijen en zorg- en kennisinstellingen gewerkt aan innovatie. De regio Zuidoost-Nederland neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de gezondheid van de burgers van de regio te bevorderen. Het grote aantal bestaande en prachtige initiatieven bewijst dat deze regio de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan het bewerkstelligen van een gezonde regio. Het bevorderen van de onderlinge verbinding gaat door. Daarbij past het initiatief van het Maastricht UMC+ tot het gezamenlijk opzetten van een (regionaal) netwerk en het ontwikkelen van een onderzoeks- en innovatieagenda voor de regio.

Samenwerken aan een gezonde regio!

Om tot een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda te komen doorloopt het Maastricht UMC+ samen met partijen uit de regio een aantal stappen (op hoofdlijnen).

  • Kick-off: Netwerkbijeenkomst Preuvenemint 2019 ‘Het Maastricht UMC+ met en voor de gezonde regio; In Limburg zetten wij de trend’
  • Inventariseren en vaststellen van belangrijke maatschappelijke doelen voor een gezonde(re) regio
  • Uitwerken van maatschappelijke doelen tot een onderzoeks- en innovatieagenda tijdens een regioconferentie
  • Presenteren en delen van de regionale onderzoeks- en innovatieagenda’s tijdens een nationale conferentie (NFU)
  • Opstellen van een investeringsplan om de onderzoeks- en innovatieagenda met de regio uit te voeren
  • Uitvoering en periodieke evaluatie van de onderzoeks- en innovatieagenda 2020-203

 

Samenwerken aan een gezonde regio
Sluit de enquête