Zorgkosten

Als u wordt opgenomen of behandeld in het ziekenhuis, bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten. Uw eigen zorgverzekeraar kan u veel informatie geven over de vergoeding van kosten. Op deze plek vindt u extra informatie over kosten die nuttig voor u kan zijn.

Consulten op afstand

Als de zorg het toelaat, kunnen specialist en patiënt (een deel van) de behandeling consulten ‘op afstand’ afhandelen.  Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. De consult op afstand voorkomt daarmee dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is. De kosten voor een consult op afstand zijn gelijk gesteld aan een polikliniekbezoek en kunnen via uw eigen risico worden verrekend. Het consult moet dan voldoen aan onderstaande voorwaarden.  

  • Het consult op afstand is ter vervanging van een regulier polikliniekconsult. 
  • De zorgprofessional heeft een zorginhoudelijk gesprek met u gevoerd.

Als u ons belt om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten, dan geldt dit contact niet als een consult op afstand.

Facturen bij consulten op afstand

Op de factuur van uw zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis. Het is mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen worden afspraken op de polikliniek soms vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de rekening die de zorgverzekeraar krijgt. Het maakt dus voor de rekening niet uit of er telefonisch contact is geweest of dat u naar het ziekenhuis bent gekomen. Landelijk is dit overeengekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zelf betalen niet vergoede zorg

Voor een aantal behandelingen moet u zelf betalen

lees meer

vragen over betalingen en facturen

Lees verder
Sluit de enquête