De Kennis-As draait op vijf ’vliegwielen’: de Maastricht Health Campus, de Maastricht Binnenstad Campus, de Chemelot Campus in Geleen, Campus Venlo, en de Smart Services Hub in Parkstad. De Limburgse campussen gaan voortaan verder onder de vlag van Brightlands. Deze merknaam heeft gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken maandag 15 september 2014 in Den Haag samen met de Limburgse campussen bekend gemaakt tijdens het zogeheten Prinsjesfestival aan de vooravond van Prinsjesdag.

Aan het woord…

"Een vernieuwde maakindustrie"
"Het programma Kennis-As Limburg is cruciaal voor de ontwikkeling van de regio en verbindt de Chemelot Campus met de Maastricht Health Campus en Greenport Venlo. Het positioneert de regio als een attractieve omgeving voor talentvolle kenniswerkers. In het programma Kennis-As wordt de inhoudelijke basis gelegd voor de economische ontwikkeling van de regio, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe onderzoeksinstituten op het gebied van biomedische materialen, biobased processen en materialen en geavanceerde materialen op Chemelot Campus (AMIBM, Chemelot InSciTe, CHILL, Chemelot Materials Center). In die context groeit Chemelot Campus versneld naar 2.900 kenniswerkers en 1.000 studenten in 2023 (nu 1350 en 250). Tegelijkertijd moeten dan honderd bedrijven actief zijn op de campus. Kennis-As speelt ons de troeven in handen om de aantrekkingskracht van de Chemelot Campus te versterken. De uitdaging is om vanuit die versterkte kennispositie een versterkte en vernieuwde maakindustrie in de regio te realiseren."
Bert Kip, CEOI Chemelot Campus

"Extra onderscheidend"
"De Maastricht Health Campus is een unieke campus. Vanwege de ligging in het hart van de euregio, de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven en de bijzondere faciliteiten. Extra onderscheidend is de verbinding met de chemie en de agro langs de Kennis-As waardoor een ecosysteem ontstaat waar kennis, kunde, faciliteiten en investeringen samen komen."
Jan-Kees Dunning, directeur Maastricht Health Campus

"Zo groot mogelijk netwerk"
"Als leverancier van Qill, apparatuur voor koude- en warmtetherapie, zijn wij uiteraard gebaat bij een zo groot mogelijk netwerk. De ontwikkelingen op de Limburgse campussen zijn daarin van het grootste belang. Op de Health Campus in Maastricht komen we in contact met artsen en onderzoekers, we nemen graag deel aan verschillende symposia van de Universiteit Maastricht en verder zijn de contacten met de kennisinstellingen en studenten voor ons interessant. Het is goed om kennis te verbinden en te ontsluiten voor ondernemers. Dat moet wat ons betreft het doel zijn van de Kennis-As Limburg."
Karin van Gorp, Van Gorp Medical Venlo

 

Sluit de enquête