Kennis-as Limburg verbindt

Kennis-as Limburg verbindt

Maastricht UMC+, de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool willen een leidende rol spelen in de duurzame economische ontwikkeling van Limburg. Resultaat van deze ambitie is de Kennis-As Limburg. Een ambitieus strategisch programma dat binnen tien jaar de bestaande en nieuwe campussen in Maastricht, Geleen, Venlo en Parkstad moet verbinden tot één internationaal kenniscentrum op het gebied van onder meer biomaterialen en innovatieve gezondheidszorg. De campussen fungeren als de vliegwielen die kenniswerkers aantrekken, de bevolking vitaal houden en de groeimotor van de Limburgse economie voorzien van brandstof. De Limburgse campussen werken samen onder de naam 'Brightlands'. Meer op www.brightlands.com

Maastricht UMC+ de Universiteit Maastricht UM Zuyd Hogeschool duurzame economische ontwikkeling Limburg strategisch programma Kennis-As Limburg

Kennis, kunde en kapitaal

De Kennis-As verbindt kennis, kunde en kapitaal om ideeën en plannen om te zetten in tientallen concrete projecten. De drie kennispartners investeren samen een bedrag van 165 miljoen euro in de Kennis-As. De Provincie Limburg draagt in principe 180 miljoen euro bij, onder voorwaarde dat toetsing plaatsvindt in de Provinciale Staten. De investeringen in de Kennis-As genereren ook weer andere middelen. De Rijksbijdrage, extra collegegelden en investeringen door het bedrijfsleven worden geraamd op minimaal 240 miljoen euro zodat de Limburgse economie in totaal een injectie krijgt van 0,6 miljard euro.

Kenniseconomie van internationale allure

De Kennis-As Limburg sluit naadloos aan bij het nationale topsectorenbeleid en het ontwikkelprogramma Brainport 2020, bedoeld om Zuid-Oost-Nederland om te vormen tot een kenniseconomie van internationale allure. De Brightlands campussen spelen in Brainport een cruciale rol. Wezenlijk in dit verband is de samenwerking op en rond de campussen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven, ook wel de triple-helix genoemd. Het programma resulteert in nieuwe werkgelegenheid, breder onderwijs, internationale netwerken en een gemakkelijkere toegang tot academische kennis voor midden- en kleinbedrijf. Op de langere termijn draagt de Kennis-As bij aan een verbetering van de economische structuur, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een vitale bevolking.

"Spannend en verrijkend"

"Voor de Provincie betekent de Kennis-As Limburg samenwerken aan de versterking van de economie van Limburg. Samenwerken vanuit partnerschap, waarin we rollen los laten. Deze nauwe samenwerking is nieuw, soms schuurt het, maar meestal is het spannend en verrijkend. We leren elkaar kennen en begrijpen. Dat legt een basis voor een duurzame en hechte band. Het betekent ook scherp kiezen voor zaken die we wel doen en die we niet doen."
Theo Bovens, gouverneur Provincie Limburg

"Omslag naar kennisintensieve regio"

"Investeren in kennis en onderwijs en het verbinden van deze aan bedrijfsleven en overheden zijn nodig voor Limburg om de omslag naar een kennisintensieve regio te maken. De Kennis-As Limburg maakt de triple helix-samenwerking compleet. De voortdurende ontwikkeling van kennis en onderwijs is onmisbaar om een innovatief ecosysteem te creëren waarin we gezamenlijk bouwen aan de toekomst van Limburg. Kennisinstellingen zijn van nature meer gewend om grensoverschrijdend samen te werken. Door de Kennis-As Limburg moeten ook kennisinstellingen van buiten Limburg zoals in Aken, Leuven, Eindhoven en Eindhoven aangehaakt worden op de campussen en andere ontwikkelingen in Limburg. Bovendien intensiveert de Kennis-As Limburg de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten."
Twan Beurskens, gedeputeerde Economische Zaken en Grondbedrijf Provincie Limburg

"Gouden kansen"

"Goed personeel is de kurk waarop elk bedrijf drijft. De komende jaren valt er een goed inkomen te verdienen in de techniek. Immers, daar is veel vraag. Samen met onderwijs en bedrijfsleven werken we hard om hier op in te spelen, onder andere door de twee techniekpacten. De uitbouw van de Kennis-As Limburg biedt gouden kansen als alle partners hier de komende tien jaar consequent in investeren."
Bert Kersten, voormalig gedeputeerde Arbeidsmarkt en Onderwijs, Duurzaamheid en Energie Provincie Limburg

Sluit de enquête