Het Maastricht UMC+ en Radboudumc vormen sinds 2018 samen de Academische Alliantie. We werken samen op het gebied van academische patiëntenzorg, infrastructuur, preventie, toonaangevend onderzoek, onderwijs en opleiding.

 • Onze missie en visie op de gezondheidszorg liggen dicht bij elkaar: we willen allebei vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame zorg en bijdragen aan de gezondheid van mensen, in onze regio Zuid-Oost Nederland en daarbuiten. De ontwikkelingen om ons heen eisen dit ook van ons en vragen steeds meer om innovatieve technologieën en nieuwe zorgconcepten. Daar kunnen we als Academische Alliantie beter gehoor aan geven. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. Door onze samenwerking ontstaat enerzijds synergie, anderzijds zijn we complementair aan elkaar in onze kerntaken. Dit vormt een stevige basis voor verdere ontwikkeling en innovatieversnelling in de zorg, onderzoek en onderwijs. De bundeling van kennis en expertise vergroot onze innovatiekracht - een kernwaarde van UMC’s; onmisbaar om de zorg van de toekomst vorm te geven.

  Voor patiënten betekent de samenwerking een breder aanbod van hoog-specialistische zorg in de eigen regio. Op het gebied van onderwijs en opleiding creëren we synergie, via gezamenlijk aanbod van leerstoelen, opleidingen en stages. Dat biedt onze studenten meer mogelijkheden tot ontwikkeling en verbreding. Onze onderzoekers krijgen meer kansen om samen innovaties te versnellen, via gezamenlijke onderzoeksprojecten en gedeelde infrastructuur. De Academische Alliantie, als academisch hart van Zuid-Oost Nederland, neemt hiermee een krachtige positie in, in de landelijke academische gezondheidszorg én in de regio. Daarnaast vormt het een belangrijk onderdeel van bestaande en nieuwe zorgnetwerken en -ketens van zorgverleners.

  Als Maastricht UMC+ willen we vooroplopen in innovaties en nieuwe ontwikkelingen en zorgconcepten. Met de hoog-specialistische zorg die wij met de Alliantie kunnen bieden aan patiënten in onze regio en daarbuiten, kunnen we een betekenisvolle impact hebben op de gezondheidszorg nu en in de toekomst. Samen werken aan gezond leven!

Portfolio

Op onderstaande vakgebieden vindt er reeds een samenwerking plaats tussen het Maastricht UMC+ en Radboudumc.

1) Genetica
2) Apotheek
3) Deep Brain Stimulation (Neurologie en Neurochirurgie)
4) Orgaan uitname (Heelkunde)
5) Cardiologie en hartritmestoornissen
6) Hemofilie- en aanverwante stollingsstoornissen (Hematologie)
7) Gynaecologische oncologie
8) Kindzorg
9) Verloskunde
10) Myotone dystrofie (Neurologie)
11) Schedelbasispathologie (KNO en Neurochirurgie)
12) Zeldzame bewegingsstoornissen

Meer over de verschillende samenwerkingen
 • Door academisch laboratoriumwerk slim te combineren, ontstond er ruimte om de diagnostische mogelijkheden verder uit te breiden. Inmiddels behoort de Academische Alliantie Genetica binnen het vakgebied tot de internationale top en verzorgt het genetische diagnostiek voor  ziekenhuizen in binnen- en buitenland.

   

 • Een academische apotheek maakt gebruik van kostbare infrastructuur, zoals bereidingsfaciliteiten, laboratoriumapparatuur en een distributienetwerk. De apotheken van Radboudumc en Maastricht UMC+ werken al meer dan 10 jaar samen om dit proces zo goed mogelijk in te richten. In het begin ging dat vooral om het realiseren van schaal- en synergievoordelen. Inmiddels is de onderlinge band zo goed, dat er ook samengewerkt wordt aan complexere zaken zoals het verbeteren en patiëntvriendelijker maken van het medicatieproces.

 • De afdeling Neurochirurgie uit Maastricht en Neurochirurgie/Neurologie werken intensief samen bij Deep Brain Stimulation (DBS) operaties. Eerder was alleen in Maastricht de licentie aanwezig om DBS-operaties uit te voeren, terwijl Radboudumc bijzonder veel ervaring heeft met de behandeling van Parkinson. De expertise die uit beide huizen hierin bijeen wordt gebracht betekent dat er meer (Parkinson)patiënten behandeld kunnen worden op beide locaties.

 • De concentratie van (oncologische) zorg leidt tot een hogere kwaliteit. Dat blijkt onder meer uit rapporten van KWF Kankerbestrijding en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft dat uitgangspunt vertaald in richtlijnen die moeten leiden tot concentratie. Het Radboudumc en het Maastricht UMC+ hebben hierop geanticipeerd door de reeds bestaande samenwerking op het gebied van de gynaecologische oncologie te intensiveren. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft aangehaakt bij die samenwerking, zodat er nu gesproken kan worden van één gezamenlijk netwerk voor gynaecologische oncologie in Zuidoost-Nederland.

Sluit de enquête