Samen Sterk: ‘Straks méér DNA-onderzoek én snellere uitslagen’

De Academische Alliantie bestaat vijf jaar. In de serie Samen Sterk vertellen twee collega’s wat hun samenwerking oplevert. Ditmaal: klinisch genetici Ingrid Krapels (Maastricht UMC+)  en Yvonne Hoedemaekers (Radboudumc) over hoe wij samenwerken op het gebied van cardiogenetica.

Hoe ziet jullie samenwerking eruit?
Ingrid: ‘De polikliniek Cardiogenetica is een samenwerking tussen de afdeling Cardiologie en de afdeling Klinische Genetica. Hier komen patiënten bij wie gedacht wordt aan een erfelijke hartziekte, of mensen die vanuit hun familiegeschiedenis een verhoogd risico hierop hebben. MUMC+ is, voor een zestal erfelijke hartziektes, erkend als Expertisecentrum voor Cardiogenetica. Sinds 2013 werken MUMC+ en Radboudumc samen op het gebied van onderzoek en diagnostiek.’
Yvonne: ‘Elke twee weken bespreken we casuïstiek met de klinisch genetici van beide huizen. Daarnaast sluiten we eens per twee maanden aan bij overleggen met de cardiologen en de laboratoriumspecialisten.’

Wat levert deze samenwerking op? 
Yvonne: ‘We stemmen ons beleid zodanig op elkaar af, dat we zoveel mogelijk op dezelfde manier doen. Sommige patiënten zijn zowel in Nijmegen als Maastricht bekend, en dat worden er steeds meer.’
Ingrid: ‘De lijnen zijn korter. Die snelheid merkt de patiënt meteen. We willen nu de wachtlijsten ook meer gelijk gaan trekken. Dat kan, aangezien we veel mensen via een videoverbinding spreken. Dan maakt afstand niets uit.’
Yvonne: ‘Verder zijn we bezig met DNA-first, een project waarmee cardiologen zélf cardiogenetisch onderzoek voor de patiënt kunnen aanvragen, indien daar indicatie voor is. Geeft het onderzoek een afwijkende uitslag, dan wordt de patiënt naar ons doorverwezen. Zo niet, dan kan de cardioloog het genetisch onderzoek meteen afronden of met ons overleggen over eventueel verder beleid. Uiteraard moet cardiogenetisch onderzoek alleen worden ingezet met een goede indicatie. Er komt een checklist voor wanneer de cardiologen zelf een DNA-onderzoek kunnen aanvragen, en wanneer het verstandiger is om door te verwijzen naar de klinische genetica.’
Ingrid: ‘Hierdoor hoeven veel patiënten niet meer zo lang te wachten op een eerste afspraak. Zo hopen we meer patiënten die recht hebben op genetisch onderzoek te bereiken, waardoor het voor een grotere groep beschikbaar komt.’

Wat is jullie bijdrage hieraan?
Yvonne: ‘Als staflid zitten we allebei de gezamenlijke vergaderingen met de klinisch genetici van beide huizen voor. We zijn het eerste aanpreekpunt binnen Cardiogenetica.’
Ingrid: ‘Het is een heel prettige samenwerking. Yvonne zit natuurlijk niet naast mij, maar zo voélt het wel. Als er iets is, bereik ik haar net zo goed als mijn collega’s in Maastricht.’
Yvonne: ‘Dat kan ik beamen. Ook persoonlijk kunnen we het goed vinden. Als we in Nijmegen of Maastricht overleggen, plakken we er geregeld een etentje aan vast.’

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? 
Ingrid: ‘We streven ernaar dat MUMC+ en Radboudumc over vijf jaar, bij de volgende herregistratie, als één expertisecentrum wordt erkend. Ook binnen de ERN GUARD-Heart, waarvan MUMC+ sinds vorig jaar full member is.’
Yvonne: ‘En we zijn aan het kijken hoe we de spreekuren nog beter kunnen stroomlijnen. In Nijmegen mist er nog een multidisciplinair spreekuur, waar patiënten op dezelfde dag zowel de cardioloog als de geneticus kunnen zien, indien nodig. Dat komt de patiëntvriendelijkheid ten goede. We zijn daar nu mee bezig.
Ook zijn we vanuit Nijmegen bezig aan te sluiten bij een cardiogenetische database, die vanuit het MUMC+ opgezet is. Het is bedoeling dat dit een landelijke database wordt. Deze zal veel kennis opleveren, de patiëntenzorg verbeteren en mogelijkheden bieden voor wetenschappelijk onderzoek.’

De afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ werkt zeer nauw samen met de afdeling Genetica van het Radboudumc Nijmegen. Vanaf 1 januari 2024 doen ze dit als één virtuele afdeling binnen de Academische Alliantie. Gedeelde kennis en expertise komen de patiënt ten goede. De kwaliteit en doelmatigheid van genetische zorg en laboratoriumdiagnostiek worden verder vergroot en patiënten uit beide regio's profiteren van hoogwaardige zorg, grote know-how en een compleet aanbod van genoomdiagnostiek.

Samen Sterk: Ingrid Krapels + Yvonne Hoedemaekers
Ingrid Krapels (links) en Yvonne Hoedemaekers (rechts)
Sluit de enquête