Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kennis-as Limburg verbindt

Campus binnenstad Maastricht

Maastricht UMC+ de Universiteit Maastricht UM Zuyd Hogeschool duurzame economische ontwikkeling Limburg strategisch programma Kennis-As Limburg Campus Binnenstad Maastricht
Vanuit de binnenstad werkt de UM aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bedrijfskunde, recht en cultuur. Denk dan aan globale en regionale uitdagingen zoals duurzaamheid, veiligheid, belastingregimes, internationaal recht, migratie en een sterkere valorisatie van kunst en cultuur. De andere UM-campussen zijn sterk thematisch geprofileerd en hebben behoefte aan kennis over bijvoorbeeld (internationale) bedrijfskunde, governance en technologie. Dat is precies wat de UM vanuit de binnenstad ontwikkelt en actief bijdraagt aan Kennis-As Limburg.

Initiatieven

Concrete initiatieven vanuit de binnenstad op dit gebied zijn bijvoorbeeld het Maastricht Centre for Enterpreneurship (MC4E), de Service Science Factory (SSF) en de Master of Sustainability Science & Policy bij ICIS (International Centre for Integrated assessment.

Nieuwe initiatieven

Met versterking en verbreding van het opleidingenaanbod en (toegepast) onderzoek bouwt de UM verder aan haar basis. Met tal van nieuwe initiatieven wordt ingesprongen op wereldwijde ontwikkelingen en vraagstukken als ‘High Growth Markets, Sustainable Energy, Global & Regional Studies’.
Op regionaal niveau gaat het om trends zoals de groeiende behoefte van de arbeidsmarkt aan goed opgeleide medewerkers met onder andere kennis van de internationale handel, de noodzakelijke professionalisering in het Limburgse onderwijs en de verdere profilering van de stad als hét (internationale) culturele centrum van de regio.

Sluit de enquête