Maastricht UMC+ de Universiteit Maastricht UM Zuyd Hogeschool duurzame economische ontwikkeling Limburg strategisch programma Kennis-As Limburg Campus Venlo
Greenport Venlo wordt gezien als het meest veelzijdige tuinbouwgebied van Europa. Het is een interregionaal netwerk van ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid op het gebied van ’food, fresh & flowers’ met een sterke relatie naar logistiek en maakindustrie. Op deze logistieke ‘hotspot’ van Nederland bouwt de UM aan de UM Campus Venlo.

Focus

De Campus Venlo is, als onderdeel van Greenport Venlo, dé plaats waar kennis over verbouw van innovatieve gewassen en producten wordt doorontwikkeld, waar wordt
onderzocht en onderwezen ’How to Eat Well’ en wordt nagedacht over internationale distributiekanalen en de complexe logistieke vraagstukken rondom het vervoer van voeding.

Opleidingen

In Venlo leidt de UM de benodigde kenniswerkers voor de regio op, samen met UMC+ en bedrijven en overheid. Sinds 2009 zijn er de masteropleidingen Health Food Innovation Management en Global Supply Chain Management and Change. In 2014 wil de UM ook starten met een bacheloropleiding: University College Venlo.

Sluit de enquête