Maastricht UMC+ de Universiteit Maastricht UM Zuyd Hogeschool duurzame economische ontwikkeling Limburg strategisch programma Kennis-As Limburg Chemelot Campus

De Chemelot Campus is een initiatief van de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+, DSM en de Provincie Limburg. Het Ministerie van Economische Zaken merkt de Chemelot Campus aan als één van de zes open innovatie-campussen van nationaal belang. Open innovatie wil zeggen dat studenten, onderzoekers en ondernemers samen een ‘community’ vormen in een optimaal klimaat voor uitwisseling en valorisatie van kennis. 

De Chemelot Campus in Sittard-Geleen wordt dé Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven en onderwijs- en onderzoeksorganisaties op het gebied van nieuwe materialen. Denk daarbij aan technologisch geavanceerde grondstoffen voor bijvoorbeeld de automobielindustrie en de telefonie (high performance materials). Maar ook nieuwe producten uit biologische grondstoffen (biobased materials), duurzame energie, schone technologie en de life sciences.

Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials

Het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) is de onderzoekshotspot op Chemelot voor de teelt, winning, veredeling en toepassing van hoogwaardige grondstoffen uit de natuur. Uit planten of bacteriën worden hoogwaardige materialen gewonnen met nieuwe of verbeterde eigenschappen voor medische en technische toepassingen. Deze vinden hun toepassing in de medische, technische en consumentensector en zijn daarmee van grote maatschappelijke waarde. De UM en RWTH Aachen University zijn de initiatiefnemers van AMIBM, dat één van de projecten is in de Kennis-As Limburg.

Chemelot InSciTe

Het Chemelot Institute for Science and Technology is een internationaal onderzoeks- en kennisinstituut voor biobased en biomedische materialen. Topwetenschappers, het bedrijfsleven en de overheid bundelen de krachten in dit internationale kennisknooppunt om innovatieve nieuwe chemische bouwstenen van biomassa te maken en nieuwe biomedische materialen te ontwikkelen, te testen en klaar te maken voor marktintroductie. Denk aan bouwstoffen voor zonnecellen en biomedische toepassingen voor nieuwe bloedvaten. De initiatiefnemers zijn UM/Maastricht UMC+, Technische Universiteit Eindhoven en DSM.

Bèta-opleiding

Om bètatalent voor de regio aan te trekken en te behouden, startte de UM in 2011 met het Maastricht Science Programme. Dit is een natuurwetenschappelijk bachelorprogramma, geschoeid op het liberal science-concept. De meeste studenten komen uit het buitenland en een deel van het (vaardigheids)onderwijs vindt plaats op de Chemelot Campus. 

Op dit moment wordt in samenwerking met het bedrijfsleven gewerkt aan de ontwikkeling van masteropleidingen. Partners uit het bedrijfsleven, waaronder DSM en Sabic, zijn betrokken bij de ontwikkeling van de curricula en dragen ook actief bij aan het onderwijs door de inzet van gastdocenten en het inbrengen van afstudeeropdrachten. In het onderwijs is expliciet aandacht voor ondernemerschap, met als achterliggende gedachte nieuwe bedrijvigheid te stimuleren.

Sluit de enquête