Maastricht UMC+ de Universiteit Maastricht UM Zuyd Hogeschool duurzame economische ontwikkeling Limburg strategisch programma Kennis-As Limburg Educatieve Agenda Limburg

Educatieve Agenda Limburg

Goed onderwijs is vanzelfsprekend van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de welvaart. De Educatieve Agenda Limburg is een programma van Zuyd, UM, Fontys en een groot aantal schoolbesturen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs om zo sterk mogelijk onderwijs neer te zetten. Doelen van het project: het verminderen van mismatches in studie- en beroepskeuzes, het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen, het verhogen van de instroom van gemotiveerde studenten, het verkleinen van de kloof tussen onderwijswetenschap- en praktijk, het verhogen van de effectiviteit van onderwijsverbeteringen.

 

aastricht UMC+ de Universiteit Maastricht UM Zuyd Hogeschool duurzame economische ontwikkeling Limburg strategisch programma Kennis-As Limburg LINK

LINK

Het programma Limburg Investeert in haar Kenniseconomie (LINK) behelst de oprichting van twee instituten rondom drie top-wetenschappers; het Institute of Nanoscopy en het Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine  (MERLN). Deze instituten creëren wetenschappelijke en economische waarde op zichzelf en versterken de (wisselwerking tussen) de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus. M5I door geavanceerde massaspectrometrie en elektronenmicroscopie en MERLN door regeneratieve geneeskunde.

Deze versterking van de regionale kennisinfrastructuur zorgt ervoor dat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat voor nieuwe en bestaande bedrijven, tegelijkertijd leidt het tot aantrekken en behouden van (jonge) getalenteerde onderzoekers. De oprichting van deze instituten draagt in het kader van de Kennis-As Limburg bij aan innovatieve gezondheidszorg, het opleiden van kenniswerkers en het ontwikkelen van onderzoekslijnen en valorisatieprogramma’s.

 

aastricht UMC+ de Universiteit Maastricht UM Zuyd Hogeschool duurzame economische ontwikkeling Limburg strategisch programma Kennis-As Limburg AMIBM

AMIBM

AMIBM (Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials) is een gezamenlijk onderzoeksinstituut van Maastricht University en RWTH Aachen University. Het is het eerste interuniversitaire onderzoeksinstituut met de RWTH op Nederlandse bodem, op Chemelot om precies te zijn. AMIBM wil grenzen verleggen binnen Biobased Materials door planten of andere organismen te gebruiken als leverancier van hoogwaardige grondstoffen voor Biobased Materials.

Deze grondstoffen hoeven niet eerst, zoals tot dusver gangbaar, met behulp van ingewikkelde en dure processen te worden afgebroken tot kleine, bekende moleculen om vervolgens weer te worden samengevoegd tot polymeren. De bij AMIBM ontwikkelde grondstoffen slaan die eerste stap over en zijn daardoor economischer en kunnen over geheel nieuwe eigen­schappen beschikken. Die nieuwe eigenschappen zijn van belang voor nieuwe producten in medische, maar ook in industriële toepassingen die bij AMIBM worden ontwikkeld. In de Kennis-As verbindt AMIBM de drie campussen.

 

Een aantal projecten is momenteel in ontwikkeling. Zodra ze zijn goedgekeurd, vindt u hier meer informatie.

Sluit de enquête