Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Bestuur en Organisatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur Maastricht UMC+ richt zich met name op strategische zaken en het inspelen op de veranderende omgeving van het Maastricht UMC+. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. 

Voorzitter dr. Helen Mertens

Helen Mertens (1969) is voorzitter van de Raad van Bestuur van het azM en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Helen Mertens studeerde geneeskunde in Maastricht en specialiseerde zich in Obstetrie en Gynaecologie. Ze deed onderzoek naar gynaecologische kanker en promoveerde ook op dat onderzoek (in 2002). De loopbaan van Helen Mertens wordt gekenmerkt door een combinatie van directe patiëntenzorg, het opleiden van medisch personeel, en bestuur en management van zorgorganisaties. Zij was onder meer medisch directeur van Orbis MC, een van de voorlopers van het huidige Zuyderland. Het accent van haar werkzaamheden is geleidelijk verschoven van ‘zorg voor het individu’ naar ‘zorg voor het collectief’.


Helen Mertens

Vice-voorzitter prof. dr. ir. Annemie Schols

Annemie Schols (1961) is hoogleraar Voeding en Metabolisme bij Chronische Ziekten, decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Annemie Schols studeerde in Wageningen, deels in Maastricht en in Göteborg om zich te specialiseren in de klinische voeding, en verwierf vervolgens een fellowship voor wetenschappelijk onderzoek in Canada. Ze promoveerde in 1991 aan de Universiteit Maastricht op onderzoek naar voeding en metabolisme bij COPD. Om de vertaalslag van wetenschap naar de klinische praktijk te versnellen richtte ze in 1998 het postgraduate onderwijsinstituut MINT op.Sinds 2004 is ze hoogleraar Voeding en Metabolisme bij Chronische Ziekten en van 2006-2020 was ze directeur van de onderzoeksschool NUTRIM.

De onderzoekslijn van haar team richt zich op metabole ontregelingen bij COPD en longkanker met specifieke aandacht voor aantasting van de skeletspieren en het cachexie-syndroom. Deze inzichten zijn de basis voor de ontwikkeling en klinische evaluatie van nieuwe interventies om het ziekteverloop gunstig te beïnvloeden. Binnen deze onderzoekslijn heeft ze tot op heden 43 promovendi begeleid. Ze heeft meer dan 350 wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften op haar naam staan en meer dan 50 boekbijdrages. Haar werk wordt veel geciteerd. In het onderwijs heeft Schols mede aan de wieg gestaan van succesvolle nieuwe interdisciplinaire onderwijsprogramma’s van de Universiteit Maastricht.

Ze heeft uitgebreide bestuurservaring in uiteenlopende rollen in landelijke wetenschappelijke commissies en besturen en in internationale adviesraden en wetenschappelijke verenigingen. Speerpunten in haar portefeuille binnen de raad van bestuur zijn integrale verantwoording voor FHML (onderzoek en onderwijs) en internationalisering; verder school-overstijgende en interfacultaire samenwerking alsmede integratie van de FHML-schools met de zorgcentra van het Maastricht UMC+.


Annemie Schols

Lid prof. dr. Nanne de Vries

Nanne de Vries (1956) is hoogleraar Gezondheidsbevordering, vice-decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Nanne de Vries studeerde Sociale en Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar hij ook promoveerde in 1988. Hij werkte als universitair docent aan diezelfde Rijksuniversiteit Groningen (1987 – 1990) en aan de toenmalige Rijksuniversiteit Limburg (1986). Van 1990 tot 2000 was hij als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf mei 2000 is hij hoogleraar Gezondheidsbevordering en voorzitter van die vakgroep (tot 2011).

Zijn onderzoek gaat over processen van gedragsverandering, via informatie, sociale netwerken en omgevingsveranderingen. Belangrijke aandachtsgebieden daarbinnen zijn de settings voor gezondheidsbevordering (school, wijk, zorg, gezin) en er ligt een accent op voeding en overgewicht. Hij werkte mee aan meer dan 150 internationale tijdschriftartikelen, talrijke hoofdstukken in boeken; hij begeleidde meer dan 40 promovendi. Hij was en is lid van tijdschriftredacties en editorial boards en fungeert veelvuldig als lid van beoordelingscommissies voor de toekenning van subsidies. Hij geeft onderwijs in curricula van Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en Psychologie.


Nanne de vries

Lid drs. Gabriël Zwart, MAC

Gabriël Zwart (1964) is lid van de Raad van Bestuur van het azM en lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ met als aandachtsgebied Financiën.

Gabriël Zwart was tot 1 december 2015 lid van de Raad van Bestuur van de stichting Philadelphia Zorg met onder meer de portefeuille Financiën en heeft daarvoor vanuit een financiële achtergrond verschillende rollen en functies in de zorg vervuld.

Gabriël Zwart

Lid prof. dr. Geraline Leusink

Geraline Leusink (1965) is hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, lid van de Raad van Bestuur van het azM en lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Geraline Leusink startte haar carrière als verpleegkundige, studeerde geneeskunde en volgde de huisartsenopleiding in Maastricht. Ze promoveerde op onderzoek naar osteoporose tijdens de menopauze. Vervolgens voltooide zij haar MBA in Rotterdam en heeft ruime bestuurlijke ervaring.

Voor haar aantreden in de Raad van Bestuur was Leusink hoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (a.i.) in het Radboudumc te Nijmegen, waar ze als hoogleraar nog altijd wetenschappelijk aan verbonden is.

Geraline Leusink
Sluit de enquête